Custom Post Type támogatás

A plugin lehetővé teszi, hogy az adatok mentésének módját felül lehessen írni. Ha az űrlap adatai mentése be van kapcsolva, akkor az adatokat – alapértelmezésben – saját adatbázisba menti. Azonban a mentési eljárás felülírható.

Az alábbi példában az űrlap kitöltésekor megadott adatokat, saját custom post type bejegyzésként mentjük el:

functions.php:
function my_save_data_action($options, $data) {
    // $form_to_pdf_891_saved_data --> sikeres mentés jelző: true vagy false értékre kell beállítani
    global $wpdb, $form_to_pdf_891_saved_data;

    // $options --> Tömb, az űrlap meghívása paraméterei
    // $data --> Tömb, az űrlapban megadott adatok

    $id = wp_insert_post(array(
                'post_title'  => $data["title"],
                'post_type'   => $options["post_type"],
                'post_status' => 'publish'
            ));
    if (!empty($id)) {
        add_post_meta($id, 'my_meta', $data["meta"]);
    }

    // Ha a mentés sikeres volt
    $form_to_pdf_891_saved_data = true;
}

if (has_action('form_to_pdf_save_data_action')) {
    remove_action( 'form_to_pdf_save_data_action', 'form_to_pdf_891_save_data_action' );
    add_action( 'form_to_pdf_save_data_action', 'my_save_data_action', 10, 2);
}

Kérlek, vedd figyelembe, hogy a fenti kód nem teljes, mindössze a szemléltetés a célja.